8 เคล็ดลับสำหรับผู้หญิง | ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้ได้ประสบการณ์การเป็นผู้นำ? เป็นพี่เลี้ยง

8 เคล็ดลับสำหรับผู้หญิง | ฉันควรทำอย่างไรเพื่อให้ได้ประสบการณ์การเป็นผู้นำ? เป็นพี่เลี้ยง แม้ว่าการให้คำปรึกษาเป็นวิธีหนึ่งในการได้รับประสบการณ์การเป็นผู้นำ แต่ก็ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและความเห็นอกเห็นใจที่จะอยู่ในหลักสูตร เพียงแค่ใส่ให้คำปรึกษาไม่ควรนำเบา ผู้ที่ปรึกษาเป็นผู้ใหญ่หรือวัยหนุ่มสาวแต่ละคนจะพึ่งพาคุณในการที่จะพร้อมและให้คำแนะนำ ดังนั้นบทความนี้แนะนำแปดเคล็ดลับที่จะไตร่ตรองก่อนที่จะก้าวกระโดด 8 เคล็ดลับ พิจารณาแรงจูงใจของคุณ แรงจูงใจของคุณคืออะไร? คำถามนี้แทนที่ทุกอย่าง หากคุณขาดความชัดเจนและไม่มีเหตุผลเพียงพอคุณอาจต้องคิดใหม่ว่าการให้คำปรึกษาเป็นกลยุทธ์ในการได้รับประสบการณ์การเป็นผู้นำ นอกเหนือจากการผสมผสานทักษะและคุณภาพแล้วคุณยังต้องดูแลเกี่ยวกับคนและความสำเร็จของพวกเขาด้วย ดังนั้นให้สะท้อนถึงความรอบคอบเกี่ยวกับการตอบกลับของคุณต่อคำถามแรก ในระยะยาวการสร้างความแตกต่างควรเป็นเป้าหมายหลัก เขียนเป้าหมายของคุณ การตัดสินใจที่จะเป็นที่ปรึกษาเป็นสิ่งหนึ่ง แต่การสร้างแผนการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นก็คืออีกเรื่องหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเป้าหมาย SMART ดังที่คุณทราบ SMART ย่อมาจาก: เฉพาะเจาะจงวัดได้มีชีวิตชีวาสมจริงและทันเวลา สิ่งที่คุณต้องทำในสัปดาห์หน้าหรือ 30 วันถัดไป? คุณต้องการทำอะไรในหนึ่งปี? ใช้สมุดรายวันหรือสมุดบันทึกแบบเกลียวเพื่อบันทึกข้อมูล วางแผนที่จะประสบความสำเร็จ เริ่มต้นที่มันทำให้รู้สึก หลายกลุ่มต้องมีพี่เลี้ยง: ผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวที่เปลี่ยนจากการดูแลอุปถัมภ์นักเรียน (โรงเรียนมัธยมศึกษาและวิทยาลัย) ผู้หญิงเข้ามาในสถานที่ทำงานผู้หญิงที่กลับมาสู่ชุมชนอีกครั้งหลังจากถูกจำคุกเยาวชนที่มีความสุขผู้บังคับบัญชาครั้งแรกผู้ประกอบการ ฯลฯ […]