ตลาดบ้านมือสองที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เนื่องจากตลาดที่อยู่อาศัยมือสองปีนี้ยังคงเติบโตต่อเนื่องที่เกิดขึ้นตามการเติบโตตามวัฏจักรเศรษฐกิจแตกต่างจากความต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริง ส่วนการที่จำนวนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นนั้นล้อไปกับตลาดมือหนึ่ง เมื่อมือหนึ่งมีซัพพลายมากขึ้นก็จะเกิดมือสองเพิ่มขึ้นตามมา ทำให้ตลาดมือสองปีนี้ไม่ได้ซบเซาเมื่อเทียบกับโครงการใหม่ที่ลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่า จำนวนซัพพลายเพิ่มขึ้นจะเกิดจากเจ้าของมีปัญหาทางด้านการเงินทั้งหมด

มาตรการลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมบ้านมือสอง

ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงผลักดันตลาดบ้านมือสองด้านพฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด ที่มีผลทำให้ตลาดมือสองได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเฉพาะตลาดในกรุงเทพฯจะเติบโตขึ้น เนื่องจากจำนวนที่ดินมีอยู่จำกัด ผู้คนยังคงมีกังวลใจเรื่องการเดินทาง เพราะต้องรักษาระยะห่างทางสังคม จากเดิมคิดว่า เดินทางรถไฟฟ้าสะดวกเพื่อหาซื้อที่อยู่อาศัยรอบนอก

การที่ผู้ที่สนใจเลือกซื้อบ้านมือสองคำนึงถึงสภาพตัวบ้านมาเป็นอันดับแรก อาจเป็นเพราะสภาพบ้านเป็นสิ่งที่กำหนดงบประมาณที่ผู้ซื้อที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นในการซ่อมแซมตัวอาคารให้มีสภาพดีและพร้อมเข้าอยู่ได้ ทั้งนี้จะเห็นได้จากการสอบถามถึงงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อใช้ในการปรับปรุงบ้าน

ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมือสองต่างมองว่า ที่อยู่อาศัยมือสองนั้นมีราคาที่ถูกกว่าที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ ทำเลและที่ตั้ง อาทิ ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจ เส้นทางรถไฟฟ้า หรือใกล้กับสถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมของโครงการ ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย มาตรการลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมของภาครัฐ

การที่ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านมือสองให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรการลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดนั้น สาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากการที่ผู้ซื้อส่วนหนึ่งอาจจะไม่รู้ถึงมาตรการสนับสนุนพิเศษของภาครัฐ ทั้งนี้หากมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในส่วนนี้มากขึ้น อาจมีผลต่อการพิจารณาของผู้ซื้อที่มีความคิดที่จะซื้อบ้านมือสอง หรือยังไม่ได้ตัดสินใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัย